AANDOENING

Afgebroken Vulling

Zoekt u een tandarts in de buurt?

 • Direct beschikbaar
 • Alle behandelingen
 • De beste tandartspraktijken

Voer uw postcode in voor het beste resultaat:

Afgebroken Vulling

Beoordeeld met 9.2 op Google Reviews.

Heeft u een tandarts nodig?

De oorzaken van Afgebroken Vulling

De meest voorkomende oorzaken van een afgebroken vulling

Een afgebroken vulling kan door verschillende redenen veroorzaakt worden:

 1. Slijtage over de tijd: Alle vullingen hebben een beperkte levensduur, afhankelijk van het materiaal van de vulling (amalgaam, composiet, porselein, etc.), de grootte en plaatsing van de vulling, en de krachten die erop worden uitgeoefend tijdens kauwen en bijten.
 2. Hard voedsel of objecten: Het bijten op harde voedingsmiddelen (zoals noten, harde snoepjes, of ijs) of op andere harde objecten (zoals pennen of nagels) kan leiden tot het breken of losraken van een vulling.
 3. Cariës rond de vulling: Als er een nieuwe gaatje (cariës) ontstaat rond de randen van een bestaande vulling, kan dit de vulling verzwakken of ervoor zorgen dat deze loskomt.
 4. Onjuiste plaatsing: Als een vulling niet goed is geplaatst of als er onvoldoende ondersteuning is van de omliggende tandstructuur, kan dit leiden tot een vroegtijdige breuk of falen van de vulling.
 5. Tandbreuk: Soms breekt niet alleen de vulling af, maar ook een deel van de omliggende tand. Dit kan komen door dezelfde redenen als hierboven vermeld, maar kan ook te wijten zijn aan een trauma of een ongeluk.
 6. Samentrekking of uitzetting: Materialen kunnen samentrekken of uitzetten als gevolg van temperatuurveranderingen (bijvoorbeeld door het drinken van heel koude of hete dranken). Dit kan stress veroorzaken op de vulling en omliggende tandstructuur.

Als je merkt dat je een afgebroken vulling hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een tandarts te raadplegen. Deze kan beoordelen wat de beste behandeling is en verdere schade of complicaties voorkomen.

Wat zijn de gevolgen voor de korte & lange termijn?

Wat zijn de gevolgen van een afgebroken vulling?

Als je een afgebroken vulling hebt en je doet er niets aan, kunnen er zowel op de korte als op de lange termijn verschillende gevolgen optreden:

Korte termijn:

 1. Pijn of gevoeligheid: De blootgestelde tand kan gevoelig zijn voor warmte, koude, zoetigheid of zelfs lucht. Dit komt omdat de dentine (het deel van de tand onder het glazuur) die nu blootgesteld kan zijn, kleine kanaaltjes heeft die naar de zenuw van de tand leiden.
 2. Scherpe randen: De plaats waar de vulling is afgebroken kan scherpe of ruwe randen hebben die de tong, wang of lip kunnen irriteren.
 3. Kauwproblemen: Het kan ongemakkelijk of pijnlijk zijn om op de betreffende tand te kauwen.

Lange termijn:

 1. Cariës (gaatjes): Zonder de bescherming van de vulling is de tand kwetsbaarder voor bacteriële aanvallen, wat kan leiden tot het ontstaan van nieuwe gaatjes.
 2. Tandbreuk: De structuur van een tand met een afgebroken vulling kan verzwakt zijn, waardoor de kans op verdere breuken of schade groter wordt.
 3. Infectie of abces: Als bacteriën de pulp (het binnenste deel van de tand waarin de zenuwen en bloedvaten zich bevinden) bereiken, kan dit leiden tot een infectie. Als deze infectie niet wordt behandeld, kan er zich een abces vormen, wat pijnlijk kan zijn en verdere behandelingen vereist, zoals een wortelkanaalbehandeling of zelfs extractie van de tand.
 4. Verlies van de tand: Als de schade of infectie ernstig is en niet wordt behandeld, kan het nodig zijn de tand te verwijderen.
 5. Verspreiding van de infectie: Een onbehandelde infectie in een tand kan zich verspreiden naar omliggende tanden, het tandvlees, de kaakbot, en in ernstige gevallen zelfs naar andere delen van het lichaam.

Om deze potentiële gevolgen te voorkomen, is het raadzaam om zo snel mogelijk een tandarts te raadplegen als je merkt dat je een afgebroken vulling hebt. Het tijdig aanpakken van het probleem kan verdere complicaties en kosten voorkomen.

Welke behandeling volgt er?

Hoe ziet de behandeling van een afgebroken vulling eruit?

Als je een afgebroken vulling hebt, zal de behandeling afhangen van de ernst van de breuk en de conditie van de resterende tand. Hier zijn enkele mogelijke behandelingen:

 1. Vervanging van de Vulling: Als de breuk klein is en er is voldoende gezonde tandstructuur over, kan de tandarts de oude vulling verwijderen, de tand reinigen en een nieuwe vulling plaatsen. Dit kan met verschillende materialen, zoals composiet (witte vulling), amalgaam (zilverkleurige vulling), goud of keramiek.
 2. Kroon of Kapje: Als een groot deel van de tand is afgebroken of als de tand verzwakt is door de breuk, kan het nodig zijn om een kroon (ook wel een kapje genoemd) te plaatsen. De tand wordt dan eerst voorbereid door het verwijderen van de beschadigde en aangetaste delen, waarna een kroon over de resterende tand wordt geplaatst. De kroon kan gemaakt zijn van goud, porselein, zirkonium, of een combinatie van materialen.
 3. Wortelkanaalbehandeling: Als de breuk zo diep is dat het de pulp (het binnenste deel van de tand waar de zenuw zich bevindt) aantast of als er een infectie ontstaat, kan een wortelkanaalbehandeling nodig zijn. Hierbij wordt de aangetaste of dode zenuw verwijderd, de kanalen worden gereinigd en gevuld, en vaak wordt er daarna een kroon geplaatst om de tand te beschermen en versterken.
 4. Extractie: In ernstige gevallen, waarbij de tand te zwaar beschadigd is om te herstellen, kan het nodig zijn de tand te verwijderen. Daarna kan de verloren tand vervangen worden door een implantaat, brug, of prothese, afhankelijk van de situatie en wensen van de patiënt.
 5. Tijdelijke Vulling: Als je niet direct de definitieve behandeling kunt ondergaan (bijvoorbeeld omdat je moet wachten op een vervolgafspraak), kan de tandarts een tijdelijke vulling plaatsen om de tand te beschermen en de pijn of gevoeligheid te verminderen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een tandarts te raadplegen als je een afgebroken vulling hebt. De tandarts kan de situatie beoordelen, eventuele röntgenfoto’s maken en de beste behandelopties met je bespreken.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Wat zijn de kosten om een afgebroken vulling te repareren?

In Nederland worden de tarieven voor tandheelkundige behandelingen, waaronder het plaatsen van vullingen, gereguleerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de vulling, het gebruikte materiaal, en de specifieke tandartspraktijk. Hier zijn enkele algemene richtlijnen voor de kosten:

 1. Grootte van de Vulling: De prijs van een vulling hangt af van hoeveel vlakken van de tand gevuld moeten worden. Een éénvlaksvulling is goedkoper dan een twee- of drievlaksvulling.
 2. Type Materiaal: Verschillende vulmaterialen kunnen verschillende kosten met zich meebrengen. Composiet (witte vullingen) is meestal duurder dan amalgaam (zilverkleurige vullingen), maar dit kan variëren per praktijk.
 3. Bijkomende Behandelingen: Extra procedures, zoals een röntgenfoto of een verdoving, kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 4. Tandarts Tarieven: Hoewel de NZa maximumtarieven vaststelt, kunnen de exacte kosten per tandartspraktijk verschillen, afhankelijk van de geleverde service en kwaliteit.
 5. Verzekering: Basiszorgverzekering in Nederland dekt meestal geen tandheelkundige zorg voor volwassenen, dus de kosten worden vaak direct aan de patiënt doorberekend, tenzij je een aanvullende tandartsverzekering hebt.

Ter indicatie, in 2023 konden de kosten voor een standaard éénvlaksvulling variëren tussen ongeveer €30 en €60, maar dit kan veranderen afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Het is aan te raden om vooraf bij je tandartspraktijk een kostenindicatie te vragen en te controleren wat je aanvullende verzekering (als je die hebt) dekt.

Tips tegen de pijn bij deze aandoening

Geeft een afgebroken vulling pijn? Volg deze tips:

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken met een tandarts als je een afgebroken vulling hebt. In de tussentijd zijn hier vijf tips om de pijn te verzachten:

 1. Vermijd extreme temperaturen:
  • Omdat de tand gevoeliger kan zijn na het afbreken van een vulling, kun je het beste zeer koude of hete voedingsmiddelen en dranken vermijden. Dit kan onaangename prikkels of pijn veroorzaken. Drink dranken bijvoorbeeld op kamertemperatuur en vermijd ijs of hete soep.
 2. Vermijd kauwen aan de getroffen zijde:
  • Probeer niet te kauwen aan de kant waar de afgebroken vulling zit. Dit vermindert de druk op de beschadigde tand en verkleint de kans dat er meer van de vulling of tand afbreekt. Als de vulling aan een kies is afgebroken, probeer dan vooral aan de andere kant van je mond te kauwen.
 3. Zout water spoelen:
  • Een spoeling met warm zout water kan helpen om bacteriën uit het getroffen gebied te verwijderen en enige verlichting bieden. Meng ongeveer een halve theelepel zout in een glas warm water en spoel je mond er een paar keer per dag mee, vooral na het eten. Let op: het water moet warm zijn, maar niet heet, om verbranding of verdere irritatie te voorkomen.
 4. Pijnstillers:
  • Over-the-counter pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen kunnen helpen bij het verlichten van de pijn. Zorg ervoor dat je de aanbevolen dosering volgt en dat er geen medische redenen zijn die het gebruik van deze medicijnen belemmeren (raadpleeg bij twijfel altijd een arts of apotheker). Plaats nooit een pijnstiller direct tegen het tandvlees of de tand, omdat dit het weefsel kan verbranden of irriteren.
 5. Tijdelijke vulmaterialen:
  • Er zijn tijdelijke vulmaterialen en kits verkrijgbaar bij sommige apotheken of drogisterijen. Deze producten kunnen worden gebruikt om de beschermende laag van de tand tijdelijk te herstellen en de pijn te verlichten tot je bij de tandarts terecht kunt. Volg altijd de instructies op de verpakking en weet dat dit slechts een tijdelijke oplossing is.

Hoewel deze tips kunnen helpen de pijn te verlichten, zijn ze geen vervanging voor professionele tandheelkundige zorg. Het is essentieel om een tandarts te bezoeken om de onderliggende oorzaak van het probleem te behandelen en verdere complicaties te voorkomen.

Veel gestelde vragen

Waarom is mijn vulling afgebroken?
Een vulling kan om verschillende redenen afbreken, waaronder slijtage over de tijd, het bijten op harde objecten, nieuwe cariës rond de vulling, onjuiste plaatsing, of door temperatuurschommelingen die het vulmateriaal doen uitzetten of krimpen.
Is het gevaarlijk om een afgebroken vulling te hebben?
Op korte termijn kan een afgebroken vulling leiden tot pijn of gevoeligheid. Als het niet tijdig wordt behandeld, kan er risico zijn op verdere tandbeschadiging, cariës, infecties en andere complicaties.
Kan ik wachten met het laten repareren van een afgebroken vulling?
Hoewel je misschien niet onmiddellijk pijn voelt, is het raadzaam om zo snel mogelijk een tandarts te raadplegen om verdere schade of complicaties te voorkomen.
Zal het vervangen van de vulling pijnlijk zijn?
De meeste tandheelkundige procedures, inclusief het vervangen van vullingen, worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, zodat je geen pijn voelt. Na de procedure kan er wat gevoeligheid zijn, maar dit zou tijdelijk moeten zijn.
Welk materiaal wordt gebruikt voor de nieuwe vulling?
Er zijn verschillende materialen beschikbaar voor vullingen, zoals amalgaam, composiet, goud en porselein. De keuze hangt af van de locatie en grootte van de vulling, esthetische overwegingen, kosten, en de voorkeur van zowel de patiënt als de tandarts.